Metni KüçültMetni BüyütMetni SabitleMetni Yazdır

Önsöz

Bu bölüm hastaların ve ailelerinin omurga hastalıklarının tanı ve tedavileri hakkında genel bir bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümdeki bilgiler doktorunuzun size sunacağı bilgiye ek ya da bir ön bilgi olarak öngörülmüştür. Nasıl ki iki birey birbirinin aynısı olamazsa, aynı teşhis konmuş iki hastanın tüm özellikleri de birbirine benzemez. Bu yüzden özel olarak sizin probleminiz için en önemli bilgi kaynağınız doktorunuz olacaktır. Ayrıca hastalıkların tedavisi ve değerlendirilmesi de farklı ekollerden yetişmiş doktorlar arasında farklı yaklaşımlar şeklinde ortaya çıkabilir.

Hastalıkların tedavisi için uygulanan cerrahi müdahalelerin teknik detayları bu bölümün amacını aşmaktadır. Bu sebepten dolayı cerrahi tedaviyi tarif eden bölümlerde bu işlemlerin sadece genel bir özeti verilmiştir.