Metni KüçültMetni BüyütMetni SabitleMetni Yazdır

Omurga Tümörleri

Omurga tümörleri omurga ve omuriliği oluşturan kemik sinir yumuşak doku gibi herhangi bir yapısından gelişebilen tümörlerdir. Tümörler omurganın boyun, sırt, bel kuyruk sokumu gibi her bölgesinde yerleşebilirler. Tümörlerin kaynağı iki türlü olabilir. Bunlardan birincisi omurga ve omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir ve primer tümörler diye adlandırılırlar (şekil 1). İkincisi ise vücudun diğer taraflarında gelişen tümörlerin (meme, prostate vs.) tümörlerin sıçraması ile omurga da gelişen tümörlerdir ve metastatik tümörler diye adlandırılırlar.

Nasıl bulgu verirler ?
En belirgin bulgu omurganın ilgili bölgesinde oluşan ve aşağı yukarı yayılabilen ağrıdır (boyun, bel ağrısı gibi). Ağrı özellikle gece ortaya çıkabilir ve fiziksel aktivite ile artabilir. Tümörün direct omurilikden kaynaklanmsı durumunda veya vertebradan kaynaklanan tümörün omuriliğe baskı yapması durumunda ise omurilik bası bulguları görülebilir. Bunlar basının olduğu yere gore değişirler. Kol ve bacaklarda, göğüs bölgesinde uyuşma, el, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı ve yürümede güçlük gibi bulgular ortaya çıkabilir.

Nasıl tanı konur ?
Tanı koyma işlemi hikaye ve fizik muayene ile başlar. Hastalarda daha once geçirilmiş veya tedavi altında olan bir kanser hikayesi olabilir. Doktorunuz tümörden şüphelenirse sizden, direct grafi, BT, ve MRI gibi görüntüleme tetkikleri isteyebilir. Bazen vücudun başka yerlerinde de tutlum olup olmadığını anlamak için sintigrafi veya PET istenebilir.

Görüntüleme yöntemleri ile tumor tesbit edilmişse tipini ve orijinini öğrenmek için biyopsi yapılması bundan sonraki basamak olacaktır. Bu çoğu zaman local anestezi altında iğne veya trokar biyopsisi olarak omurga cerrakları yada girişimsel radyloji uzmanları tarafından yapılabilir. Bazı durumlarda açık biyopsi tercih edilebilir. Biyopsi ile tümörün kaynağı ve tipi ortaya konabilirse, bundan sonraki tedavinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Cerrahi olmayan/olan tedavi yöntemleri nelerdir ?
Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri gözlem, kemoterapi ve radyasyon tedavileridir. Ciddi semptomlara neden olmayan ve agresif yayılımı olmayan iyi huylu tümörler sık aralıkla çekilecek görüntüleme yöntemleri (genellikle MRI) ile takip edilebilir.  Ayrıca kötü huylu omrag primer tümörleri veya metasatzları kemo veya radyoterapiye hassas olabilir. Bu tip tümörlerde kemo veya radyoterapi ilk seçilecek tedavi yöntemleri olabilir.

Cerrahi ne zaman gereklidir ?
Omurganın kendisinden kaynaklanan primer maliğn tümörleri, tesbit edildiği anda genellikle cerrahi tedavi tercih edilir. Amaç, kötü huylu tumor hücrelerinin bir an önce ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Primer kötü huylu veya metastatik tümörler ilerleyici nörolojik kayıba veya kısa sürede gayta-idrar kontrolünün kaybolmasına neden oluyor ise, yine cerrahi uygulanması gerekebilir. Cerrahi tedavi, tümörün omurga sağlamlığını aşırı derecede bozması ve bunun neden olduğu anormal omurga hareketi olan hastalarda da bozulan omurun sabitlenmesi için gerekebilir. Cerrahinin gerekli olabileceği bir diğer durum ise tümörün kemo veya radyoterapiye hassas olmaması ve bu tedavilere cevap vermemesi durumudur.

Cerrahi seçenekler nelerdir ?
Omurga tümörlerinin cerrahi tedavis tümörün kısmen yada tamamen çıkartılmasıdır. Bu konudaki kararı cerrahınız vermelidir. Cerrahınızın karar verirken göz önünde bulunduracağı kriterler, tümörün tipi, yayılımı, kötü-iyi huylu olması, kemo-radyoterapiye hasas olup olmaması, nöroljik risk oranı ve beklenen yaşam süresi gibi kriterlerdir. Bu kriteler değerlendirilerek risk-yarar oranları ve olası diğer tedavi seçenekleri size sunulacaktır (şekil 3).

Tümörün kendisinin veya yapılacak cerrahinin omurgada yaratacağı harabiyet ve buna bağlı gelişen anormal hareketlilik  değerlendirilerek, omurganın metal implantlar ile tesbiti gerekebilir. Bu girişimler omurganın önünden veya arkasından bazen de her iki taraftan yapılabilir.

Cerrahiden sonra hastanede kalış süresi 3 ila 10 gün arasında sürebilir ve belli bir süre fizik tedavi, rehabilitasyon yapılması gerekebilir. Hastanede kalış süresi fizik tedavinin gerekliliği, süresi ve evde yapılıp yapılamayacağına gore değişebilir.

Bazı tümörler için cerrahi tedavi sonrası kemoterapi veya radyoterapi uygulanması gerekebilir. Bu tedavilerin uygulanması da toplam iyileşme süresini etkileyebilir.

Toplam iyileşme süresi cerahinin ne kadar kompleks olduğuna gore 3 ay ile 1 yıl arasında değişebilir.

Uzun dönem takip nasıldır?
Tümörün tipine gore doktorunuz sizi belli bir süre ve aralıklarla takip edecektir. Takipler, genellikle radyografiler ve MRG ile yapılır. Tümörün tekrar oluşma şansı olabilir ve  tipine göre değişir.

Omurganın primer iyi huylu tümörlerinden osteoblastoma
Şekil 1. Omurganın primer iyi huylu tümörlerinden osteoblastoma.

Akciğer kanserine bağlı omurga metastazı. Tümör iki omuru birden tutmuş ve arkada spinal kanal doğru taşıp omuriliğe baskı yapmış.
Şekil 2. Akciğer kanserine bağlı omurga metastazı. Tümör iki omuru birden tutmuş ve arkada spinal kanal doğru taşıp omuriliğe baskı yapmış.

İyi huylu bir omurga tümörü. Arkadan yaklaşımla tümör boşaltılıp geri kalan boşluk çimento ile dolduruluyor
Şekil 3. İyi huylu bir omurga tümörü.  Arkadan yaklaşımla tümör boşaltılıp geri kalan boşluk çimento ile dolduruluyor.