Metni KüçültMetni BüyütMetni SabitleMetni Yazdır

Elektrotanısal Testler

Elektromyogram ve Sinir İletim Çalışması
Bunlar Nedir?
Nasıl Yapılırlar?

Elektrotanısal Test Nedir
Elektrotanısal test terimi büyük özellikli sinirleri izleyen test grubunu içerir ve bunların ikisi elektromyogram ve sinir iletim çalışmasıdır. Kas ve siniri etkileyen bir çok problem hakkında bilgi toplamak için elektrotanısal testler gereklidir.

Birbirinden farklı testler olsalar da EMG ve sinir iletim çalışmaları sinir ve kas fonksiyonları hakkında bilgiler verir.

EMG Nedir?
EMG sağlık kurumlarında 50 yılın üzerinde tanısal amaçlı kullanılır. Vücudumuzdaki kas ve sinirlerin bütünlüğü hakkında bilgi sağlar. Bir EMG muayenesi vücudun etkilenen kısmındaki sinirin veya kasın değerlendirilmesi için doktor tarafından önerilir.

Bilgisayar, monitör, yükseltici, hoparlör, uyarıcı, ileri teknoloji filtreler kullanılarak sinir ve kasların çalışmaları görülür ve duyulur. EMG’nin  bir parçası olarak şikayetlerin olduğu kol, bacak, boyun ve sırt kasları içine çok küçük bir iğne ile girilir. Bazı durumlarda sinirlerin çok uzun olmalarından dolayı hastanın şikayetlerinin olduğu yerin çok uzağında çalışılabilir.

Her çalışmada yeni temiz iğne kullanılır ve muayene tamamlandığında iğne atılır. EMG ile herhangi bir taşınabilir hastalığa yakalanma şansı yoktur. Aynı zamanda kullanılan iğne steril olduğu için enfeksiyon riski çok azdır. EMG sinir testlerinin biridir, bir diğer çalışma da sinir iletim çalışmasıdır.

Sinir İletim Çalışması (NCS) Nedir?
NCS sinir ve kasın tanısal testleriden biridir ve EMG gibi doktor tarafından çalışılan bölge kas ve sinirleri değerlendirilir. Yine testi yapan kişi, bilgisayar, monitör, yükseltici, hoparlör , uyarıcı ve ileri teknoloji filtreler kullanılarak sinir ve kasların fonksiyonlarını değerlendirir.

Test yapılan bölgeye deri üzerine küçük elektrotlar konulur. Test edilen sinirlerin yakınlarına küçük elektrik akımları verilerek sinir çalışması sağlanır. Sinir ve kasların elektrik sinyalleri bilgisayar tarafından alınır ve çalışılan bölge için raporlar çıkarılır. Uyarıcı çok küçük şoklar üretir ve vücuda zarar vermez. Bir çok farklı motor ve duyu sinirleri değerlendirilir.

EMG veya NCS’ye ne zaman ihtiyaç olur?
Doktorunuza radiküler ağrı ( boyundan kola veya belden bacağa yayılan ağrı) hissizlik, zayıflık veya kol-bacakta elektriklenme gibi şikayetlerle başvurduğunuzda bu semptomlara neden olabilen bir çok hastalık olabilir. Bu şikayetlerin nedeni için bilgisayarlı tomografi, MRG gibi çeşitli tetkiklerin yanı sıra EMG veya NCS yaptırmak gerekli olabilir.

EMG ve NCS neyi ortaya koyar?
EMG ve NCS spinal korddan çıkan deriye giden sinirlerdeki iletimi tesbit eder. Sinirlerin uzantıları olan aksonlar elektrik sinyallerini taşır. Aksonlar myelin üreten schwan hücreleri ile çevrelenmiştir. Myelin aksonların etrafını sararak sinyallerin iletimini hızlandıran izole ortam yaratır.

Ek olarak sinirler kaslara da gittiği için ve kas kasılmalarına neden olduğu için EMG/NCS aynı zamanda kasları da test eder. Myelin ve kasları da içeren periferik sinir sistemi anomalileri ( boyun ve omurilik dışındaki tüm sinirler) EMG ve NCS ile tespit edilebilir. EMG/NCS sinir ve kasla ilgili birçok değişik problemi saptayabilir, bunlardan bazıları aşağıda anlatılmaktadır.

Boyun ve bel fıtıklarının neden olduğu radiküler ağrı (radikülopati)
Radikülopati terimi boyundan veya belden yayılan ağrı için kullanılır. Radikulopatinin birçok nedeni olabilir. Bunlardan birisi disk fıtığıdır. Boyun ve belde yük taşıyan yapılardan birisi omurlar arası disklerdir. Bu diskler zedelenebilir ve fıtıklaşabilir. Bu fıtıklaşma sinir yakınlarında olursa sinire basabilir ve yayılan ağrıya neden olur. Genellikle fıtıklaşan disk yakınındaki siniri sıkıştırır. EMG ve NCS radikülopatinin hangi disk basısından kaynaklandığını tesbit edebilir ve diskin sinire verdiği hasarın derecesini ölçebilir.

Periferik Nöropati
Diyabet gibi birçok sağlık problemi sinir hasarına yol açabilir. Önce genellikle uzun sinirler etkilenir bu nedenle periferik sinir hasarı denir. Diyabet genellikle diyetle, oral veya insülin gibi ilaçlarla kontrol altına alınır ancak genellikle sinir hasarı oluşur. EMG/NCS periferik inir hasarının ciddiyetini ve ilerlemesini değerlendirebilir.

Myopati
Myopati kas ve kası destekleyen yapıların hastalığıdır. Myopatiler kalıtsal ( anne babadan geçen) veya kazanılmış ( enfeksiyon veya altta yatan sağlık sorunlarından ) olabilir. Hastalar kasların zayıflığından ve kas ağrılarından yakınır. EMG/NCS hastalığın yerini, ilerlemesini tespit eder ve tanıya yardımcı olur.

Fokal Nöropatiler
Fokal nöropati tek bir sinirin uzanımı boyunca genellikle sıkışma nedeni ile özel bir noktasında hasar olmasıdır. Vucutta fokal nöropati olabilecek bir çok yer vardır. Ancak en sık görüleni karpal tünel sendromudur. Karpal tünel sendromunda el içine giden sinirlerin sıkışması sonrasında elde hissizlik, ağrı ve karıncalanma hissinin olmasıdır. EMG/NCS fokla nöropatinin yerini ve ciddiyetini tespit edebilir. Ayrıca bu fokla nöropatiler bazen radikülopati ile karışabilir veya beraber olabilir. EMG/NCS bu ikisinin ayrımında da yaralı olabilir.

EMG/NCS’ye Nasıl Hazırlanabilirim?
Muayene günü duş alınımı sonrası krem, parfüm, pudra kullanılmamalıdır. Kanama hastalığınız varsa testi yapan doktora önceden haber verin. Kan inceltici kullanıyorsanız; aspirin veya aspirin benzeri; doktorunuza haber verin. Kalp pili veya diğer herhangi bir protez veya cihaz varsa doktorunuzu bilgilendirin. Bel veya boyunda herhangi bir cerrahi geçirdiyseniz muayene modifiye edilebilir. Yine vücutta enfeksiyon olduğunu gösteren ateş yada döküntüler olduğunda doktorunuz tetkiki ertelemeyi düşünebilir.

Test Günü Ne ile Karşılaşabilirim?
Daha önce belirtildiği gibi elektrotanısal testler EMG veya NCS’yi içerir. EMG’de küçük steril iğneler kas içine sokulur. İğne hissi rahatsız edebilir fakat tolere edilebilir. Muayene sırasında sızlama olursa muayene bölgesine buz uygulanabilir. Teorik olarak iğne giriş deliğinde enfeksiyon gelişme riski vardır.

Electromyogram

NCS küçük uyarılar ile sinirleri aktive ederek değerlendirme yapar. Uygun cevabı elde etmek için birkaç uyarı verilebilir. Bu sırada rahatsız olabilirsiniz fakat vücuda zarar verebilecek kadar güçlü uyarılar kullanılmaz.

Sonuçlar Ne Zaman Çıkar?
EMG/NCS testinden sonra doktorun hastayı analiz etmesi gerekir ve diğer bilgilerinizi de kullanarak bir rapor hazırlanır. EMG/NCS raporu dosyaya eklenir ve testi isteyen doktora gönderilir. Bu rapor etme süresi laboratuardan laboratuara göre değişir.