Metni KüçültMetni BüyütMetni SabitleMetni Yazdır

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Davet Edilmiş Yazıları

1. Alanay A Point of view: Early Radiographic and Clinical Results of Balloon Kyphoplasty for the Treatment of Osteoporotic Vertebral Compression Fractures by Frank M. Phillips, M.D. et al. Spine 2003;28:2265-7.

2 .Alanay A. Curve/Countercurve. Treatment of spinal stenosis and degenerative scoliosis by fusion vs. non-fusion. SpineLine. 2007

3 .Alanay A. Osteoporotik kırıkların Tedavisinde Perkütan Vertebroplasti ve Kifoplasti. TOTBİD dergisi 2003;2:

4. Demirkıran G, Alanay A. Omurga deformiteleri. Adolesan idiopatik skolyozu. Türkiye klinikleri Cerrahi bilimler dergisi 2006;51:104-112

5. Alanay A. Osteoporotik kırıkların cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Bilimler Dergisi 2006;30:62-75

6. Alanay A, Ayvaz M. Kifoplasti. Türkiye Klinikleri Cerrahi Bilimler Dergisi 2008, baskıda)