Metni KüçültMetni BüyütMetni SabitleMetni Yazdır

Ödüller ve Burslar

1996 Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Federasyonu (EFORT) Traveling Fellowship ödülü.

2002 En iyi bildiri sunum ödülü. Altıncı uluslararası Omurga Cerrahisi Kongresi.

2002 Avrupa Omurga Derneği (SSE) Traveling Fellowship Ödülü

2003 Türk Ortopedi Derneği (TOTBID) Prof. Dr. Rıdvan Ege Bilim Ödülü

2004 Skolyoz Araştırma Cemiyeti (SRS) Traveling Fellowship Ödülü

2005 Kuzey Amerika Omurga Derneği (NASS) TÜBİTAK araştırma bursu

2005 Kuzey Amerika Omurga Derneği (NASS) Araştırmacı Ödülü ve Bursu

2006 Boyun Omurgası Araştırma Cemiyeti (Cervical Spine Research Society (CSRS)) bilimsel araştırma destek ödülü ve bursu